Article

Noppasit Piphitpattanaprapt

กงสีปรับตัวอย่างไรให้ได้ไปต่อ

หากที่บ้านใครยังใช้ระบบกงสี หรือหากคุณมีโอกาสได้ดูซีรีส์เรื่อง เลือดข้นคนจาง ก็คงเข้าใจปัญหาของระบบที่เรียกว่า ‘กงสี’ ได้เป็นอย่างดี เพราะเรื่องราวของตระกูลจิระอนันต์ในซีรีส์เรื่องนี้ คือการนำเสนอปัญหาของระบบกงสี และสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริ