Interviews

Noppasit Piphitpattanaprapt

สิ่งที่ทายาทควรรู้ก่อนเปลี่ยนแปลงธุรกิจครอบครัว

ในการสืบทอดทางธุรกิจ มีหลายสิ่งที่ผู้รับไม้ต่อต้องคำนึงถึงเพื่อพัฒนาแบรนด์ให้ตอบสนองต่อความต้องการในบริบทที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันก็รักษา heritage ของตัวเองไว้ได้ครบถ้วน ราวกับงานสานต่อคือการว่ายทวนกระแสกาลเวลา คุณปิ๊ก – ธรรศภาคย์